सहायता कक्ष

इ-भुक्तानी सम्पर्क व्यक्ति :  निशान आचार्य (सूचना प्रविधि अधिकृत)

मोबाइल : 9845651043

इमेल :rolpanagarpalika@gmail.com

Facebook:https://www.facebook.com/rolpamunicipality